Význam novin

Co jsou noviny:

Noviny jsou pravidelně vydávaná tištěná média, která se snaží odpovídat za nejdůležitější aktuální události. Slovo jako takové pochází z latiny tečka, a to zase pochází z řeckého περιοδικός (periodikós).

Noviny jsou tištěné nebo digitální publikace, které v chronologickém nebo tematickém pořadí představují zprávy, názory nebo oznámení o nejdůležitějších událostech, ke kterým došlo na určitém místě v určitém časovém období. V tomto smyslu může mít celostátní, regionální nebo místní rozsah.

Noviny lze třídit podle časového intervalu, ve kterém vycházejí. Máme tedy noviny, které vycházejí každý den, a týdeník, který vychází každý týden.

V závislosti na denní době, kdy vychází, lze noviny rozdělit na dopolední, pokud jsou vydávány ráno, nebo večerní, když vyjdou odpoledne.

Stejným způsobem je lze klasifikovat podle typu formátu, který používají: bude klasický, pokud je složen z osmi sloupců, nebo bulvární nebo malý, když má pouze pět.

Slovo noviny odkazuje nejen na fyzické médium (vytištěné na papíře), ale také na organizaci nebo společnost, která je zodpovědná za jeho zveřejnění.

Periodikum může být také přídavné jméno odkazující na něco, co se vyskytuje s určitou časovou pravidelností. Například: „Pravidelně navštěvuji svého strýce.“

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Náboženství A Spiritualita