Význam permineralizace

Co je to Permineralizace:

Permineralizace je proces zkamenění, kterým jsou zachovány buňky organismů, které se nacházejí ve zbytcích kostí, skořápek, rostlin nebo dřeva a které jsou uloženy v půdě.

Proces permineralizace spočívá v pokrytí prostor pórů a dutin fosilních pozůstatků minerály, které se nacházejí ve vodě půdy, jezer a oceánů. Mezi tyto minerály patří sírany, silikáty, fosfáty, uhličitany, sulfidy a oxid železitý.

Když k tomu dojde, minerály vytvoří krystalizovanou formu na porézních stěnách skořápek, kostí nebo zeleniny, které udržují tvar například listu rostliny a v průběhu času si jej zachovávají. Tento proces se nazývá silicifikace a je součástí permineralizace.

Podobným způsobem se to děje s kostmi dinosaurů, které po permineralizačním procesu mohou zachovat jejich buněčnou strukturu a pomoci určit, ke kterému druhu patří.

Pokud se jedná o kus dřeva, mnoho jeho buněk se rozpustí a nahradí je různé minerály; existují však případy, kdy je možné identifikovat, ke kterému druhu stromu patřil. Tento proces se nazývá zkamenění. Výsledkem je kus dřeva zkamenělý mnoha barvami o zbytky minerálů.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Všeobecné Technologie-E-Inovace