Význam vhledu

Co je Insight:

Vhled je bystrost, bystrost a vhled, který si člověk vyvine, aby porozuměl nebo interpretoval složité problémy nebo situace. Slovo jako takové pochází z latiny porozumění.

Osoba s nadhledem je schopná všímat si věcí, které nejsou ostatním tak zřejmé; dokáže jasně a rychle vidět v situacích, které by ostatní klasifikovali jako matoucí; mohou akutně uvažovat o záležitosti, která by pro ostatní mohla být obtížná.

Vhled se vyvíjí v průběhu času, se zkušenostmi a s intuicí. Bystrý člověk je schopen si všimnout určitých věcí, protože je již viděl, a ví, jak rozpoznat jejich signály a rozluštit vhodný způsob, jak jednat v určitých situacích.

Jste bystří, když jsou uhodnuty záměry někoho jiného, ​​aniž byste je výslovně odhalili. V tomto smyslu nám vhled pomáhá vidět mimo zdání.

Rozeznáváme také, kdy jsme na obchodní schůzce schopni rozpoznat, které záležitosti je vhodné tam řešit a které je lepší projednat v soukromí.

Stejně tak jsme bystří, když můžeme asertivně vyjádřit myšlenku, názor nebo myšlenku před naším partnerem, protože bystrý člověk je schopen vidět, chápat a vyjadřovat věci takové, jaké skutečně jsou.

Synonyma pro vhled jsou ostrost, jemnost, vhled, prozíravost nebo živost. Antonyma pro vhled jsou neobratnost, pošetilost nebo hloupost.

V angličtině lze insight přeložit jako ostrovtip. Například: "Obdivuji jeho inteligenci a prozíravost“(Obdivuji jeho inteligenci a nadhled).

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina Náboženství A Spiritualita