Význam pluricelulární

Co je Pluricellular:

Termín vícebuněčný se používá k popisu organismů, které se skládají ze dvou nebo více buněk. Slovo je ekvivalentní mnohobuněčnému.

Z mnohobuněčných organismů můžeme zmínit zvířata, rostliny a hnědé řasy. Jednobuněčné organismy jsou améby a bakterie.

Všechny pluri nebo mnohobuněčné bytosti jsou vytvořeny z jedné buňky, která se rozděluje a množí a vytváří organismus. Tyto procesy buněčného vývoje jsou často označovány jako mitóza a meióza.

Buňky zase musí spolu komunikovat, což znamená, že se identifikují a spojují, aby organismu poskytly jednotu a funkci. Toho je dosaženo prostřednictvím organizace buněk do kolonií, vláken nebo agregace.

Každá skupina buněk je specializovaná podle funkce, kterou plní. Tento rozdíl nezávisí pouze na typu organismu (živočišného, ​​rostlinného nebo rostlinného), ale na konkrétní funkci, kterou v něm plní.

V některých organismech buňky nemohou žít samostatně. Vyžadují si navzájem, aby mohli přenášet informace a zůstat naživu.

V této třídě organismů tvoří buňky stejného typu, které mají stejný embryonální původ a vykonávají stejnou funkci, tkáně. Mezi nimi můžeme zmínit: epiteliální tkáň, tkáň chrupavky, kostní tkáň, svalovou tkáň, pojivovou tkáň, nervovou tkáň a nakonec krev.

Vícebuněčné tkáně tvoří orgány. Soubor orgánů tvoří systémy, jako je kardiovaskulární systém nebo trávicí systém. Nakonec organismy tvoří systémy.

Viz také jednobuněčný.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina Technologie-E-Inovace