Význam lyriky

Co je lyrická poezie:

Lyrická poezie je literární žánr komponovaný ve verších, který se vyznačuje tím, že je jednou z nejhlubších forem vyjadřování pocitů a odrazů básnického hlasu.

Lyrická poezie je v tomto smyslu žánr velmi daný výrazem subjektivity jednotlivce: pocity, emoce, myšlenky, úvahy a myšlenky autora v něm nacházejí ideální formát pro jejich vyjádření, obvykle abstraktní nebo konceptuální. V tomto smyslu se liší od jiných subžánrů, jako je dramatický, více dialogický nebo epický, narativnější.

Lyrická poezie využívá všechny druhy literárních prostředků; obrazy, symboly, řečové figury a také normy tradičního metru, které mohou, ale nemusí být přizpůsobeny z hlediska sloky, verše, rýmu a rytmu.

Lyrická poezie se zrodila ve starověkém Řecku. Původně to byla básnická skladba, která měla být recitována za doprovodu lyry, odtud její název.

Řekové považovali lyru za božský nástroj vytvořený Hermem nebo, podle jiných verzí, Polymnií, a podle mytologie jej hrál Erato, který byl múzou poezie.

Avšak až v 15. století se kvalifikační lyrika začala používat k odlišení zpívané poezie od dramatické (divadlo) nebo narativní (epos).

Někteří lyrickí básníci starověku byli Alcaeus z Mytilene, Sappho, Anacreon nebo Pindar. Existují ale i novější lyričtí básníci, například latinskoamerický Rubén Darío.

Dnes jsme však začali poezii obecně označovat to, co bylo dříve známé jako lyrické.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Všeobecné Výrazy-In-Angličtina