Význam Polysyndeton

Co je Polysyndeton:

Polysyndeton, v rétorice, je literární postava, která se skládá z opakovaného použití spojky, která dává textu větší výrazovou sílu.

Slovo jako takové pochází z latiny polysindĕton, který zase pochází z řeckého πολυσύνδετον (polysýndeton).

Tato konkrétní rétorická figura se vyznačuje tím, že používá více spojek, než se obvykle používá v řeči.

Spojky jsou slova, která se používají k propojení slov, frází nebo propozic ve výčtu. Jsou to konjunkce Y, ani, dobrý, že, ale, v opačném případě, proč, mimo jiné.

V běžném jazyce se spojky používají především k propojení posledních dvou prvků. Například: Luis, Marta, Patricia, Raquel a Pablo přišli na večírek.

V polysyndetonu se však před každým prvkem používají spojky, buď pro zdůraznění, nebo pro posílení expresivity.

Například:

Jako takový vytváří velmi rozmanité efekty: může dát řeči vážnost nebo gravitaci (první příklad), stejně jako dát pocit klidu (druhý) nebo naopak vytržení (třetí).

Opakem polysyndetonu je asyndeton, který předpokládá vynechání spojek místo jejich hojnosti.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Věda Výrazy - Populární