Význam řečnické otázky

Co je to rétorická otázka:

Jako rétorická otázka se nazývá otázka, jejímž cílem není vyjádřit pochybnosti nebo požádat o odpověď nebo vysvětlení záležitosti, ale dát určitý důraz na to, co je vyjádřeno, nebo navrhnout prohlášení.

Rétorická otázka jako taková je literární postavou, známou také pod názvem rétorický výslech nebo erotéma.

Rétorická otázka se skládá z výslechu zahájeného bez čekání na odpověď, protože odpověď je implicitní ve způsobu, jakým je otázka formulována, což naznačuje myšlenku nebo úhel pohledu, který tedy funguje jako potvrzení., sugesce nebo důraz.

Rétorická otázka toho dosáhne simulací dialogu nebo konzultace s partnerem, ale za předpokladu, že obecenstvo má stejný názor.

Rétorická otázka se používá v argumentačních projevech a textech, kde je cílem přesvědčit partnera, veřejnost nebo příjemce o úhlu pohledu na věc nebo otázku a přesunout je k reflexi, aby změnili svůj postoj.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace