Význam sociálních sítí

Co jsou sociální sítě:

Sociálním sítím se říká struktury, které představují soubor jednotlivců, kteří jsou vzájemně propojeni.

Jako taková je to druh mapy, která jasně ukazuje vazby, které navzájem spojují skupinu lidí.

Koncept má uplatnění v oblastech sociálních věd, internetu a informatiky.

Viz také koncept sítí.

Sociální sítě v sociálních vědách

Sociální sítě byly zpočátku teorií sociálních věd pro označení sociálních struktur charakterizovaných dynamickými vztahy, které jsou navázány mezi lidmi, skupinami a institucemi. Proto může pokrývat všechny druhy vazeb, od práce, akademické a profesní, až po příbuzenství a spřízněnost.

Autorem, který jako první systematicky použil koncept sociální sítě, byl australský antropolog John Arundel Barnes. Používal to k označení vzorů vazeb mezi jednotlivci, jako jsou ty, které lze registrovat v určitých sociálních skupinách, jako jsou rodiny, kmeny nebo etnické skupiny.

Teorie sociálních sítí však byla aplikována na různé podobory sociálních věd, jako je sociologie, antropologie, sociální psychologie, komunikační studia a další.

Viz také:

  • Sociální skupiny
  • Sociální psychologie

Teorie šesti stupňů separace

S teorií sociálních sítí také nacházíme teorii šesti stupňů odloučení, podle níž jsou všichni lidé na světě pouze na šesti úrovních jakéhokoli jednotlivce kdekoli na světě. To znamená, že ke kontaktování kohokoli potřebujeme pouze vytvořit řetězec článků o maximálně šesti osobách.

Sociální sítě na internetu

Jak se sociálním sítím říká, na internetu jsou výpočetní platformy web 2.0 určené k hostování virtuálních komunit propojených jednotlivců, kteří sdílejí obsah, informace, soubory, fotografie, audio, videa atd.

Aby měl člověk přístup k sociální síti na internetu, musí si v zásadě vytvořit profil, který mu umožní vstoupit na jednu z těchto platforem. Od té chvíle se vaše aktivity mohou soustředit na propojení s ostatními lidmi, rozšiřování sítě vašich kontaktů, komunikaci, sdílení obsahu a prohlížení obsahu, který sdílí zbytek vašich známých.

Viz také:

  • Internet.
  • Mem.

V tomto smyslu mají sociální sítě mnoho aplikací v každodenním životě lidí. Může být použit především pro socializaci (hledání starých přátel a navazování nových přátel), ale také pro navazování profesionálních kontaktů, hledání práce atd. Kromě toho existují tematické sociální sítě, které umožňují lidem se stejnými obavami a spřízněnými kontakty a sdílení zájmů.

Sociální sítě jako takové znamenaly revoluci ve způsobu, jakým lidé komunikují a interagují, a ve způsobu interakce s novými nástroji, které nabízejí informační technologie. V tomto smyslu byly obratem v oblasti lidské komunikace, toku informací a bezprostřednosti do té míry, že to nejdůležitější lze považovat za další komunikační prostředek. V současné době patří mezi nejpopulárnější na světě Facebook a Twitter.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví Věda