Význam endoplazmatického retikula

Co je endoplazmatické retikulum:

Endoplazmatické retikulum, také nazývané endoplazmatické retikulum, je organela, která je distribuována v cytoplazmě eukaryotických buněk a je zodpovědná za syntézu molekul a transport látek.

Existují dva typy endoplazmatického retikula: hladké a drsné, které mají různé vlastnosti a funkce.

Například hrubé endoplazmatické retikulum je zodpovědné za syntézu proteinů, zatímco hladké je to, které produkuje lipidy.

Tato organela má strukturu podobnou složitému systému membrán, které mají tvar řady zploštělých váčků a tubulů spojených navzájem.

Jednou z jeho funkcí je dodávat syntetizované proteiny do Golgiho aparátu, který je transformuje a odešle do zbytku organismů.

Viz také Golgiho aparát.

Hrubé endoplazmatické retikulum

Hrubé endoplazmatické retikulum, známé také pod zkratkou RER, se vyznačuje drsným vzhledem kvůli přítomnosti ribozomů v něm.

Je tvořena řadou kanálů nebo cisteren rozmístěných po celé cytoplazmě, které mají tvar zploštělých váčků. Nachází se v cytoplazmě, blízko jádra.

Funkce RER

Hrubé endoplazmatické retikulum je zodpovědné za syntézu a transport všech proteinů, které jsou posílány na plazmatickou membránu. Je také zodpovědný za produkci všech lipidů a proteinů používaných buněčnou membránou.

Kromě toho má RER schopnost udržovat v něm látky v oběhu, dokud je není třeba uvolnit do cytoplazmy.

Viz také Buněčné jádro.

Hladké endoplazmatické retikulum

Hladké endoplazmatické retikulum, jehož iniciály jsou REL, je charakterizováno absencí ribozomů v jeho membráně (odtud jeho hladký vzhled). Skládá se ze sítě propojených membránových tubulů.

Funkce REL

Hladké endoplazmatické retikulum má různé funkce. Některé z nejdůležitějších jsou účast na buněčném transportu, syntéze lipidů, metabolizaci alkoholu, jako rezervě vápníku a pomáhají udržovat hladinu glukózy v krvi.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Věda Technologie-E-Inovace