Význam Rol

Co je role:

Role je role nebo funkce, kterou někdo nebo něco zastupuje nebo vykonává, dobrovolně nebo uložením. Slovo jako takové pochází z angličtiny role, což znamená „role herce“, a to zase pochází z francouzštiny role.

Role jsou funkce, které jsou osobě přisuzovány tak, že v určitých situacích nebo okolnostech jedná nebo se chová podle souboru pokynů, aby uspokojil sérii očekávání.

V tomto smyslu může herec hrát roli zla v dětské hře, politik může hrát roli mluvčího své strany, novinář může hrát roli tazatele v televizním programu nebo strýc může hrát roli otec jeho synovce.

Další význam role, který vyplývá z pozdní latiny rotŭlus, což znamená „malé kolečko“, může odkazovat na roli nebo list, nebo na seznam či výčet.

Sociální role

Sociální role je taková, kterou jedinec hraje v určitých situacích podle souboru směrnic chování stanovených společností. Sociální role by tedy byla tím, co se očekává od chování jednotlivce v jeho sociálním prostředí.

Sociální role určují, jak se jednotlivci vztahují k sobě navzájem a k určitým sociálním institucím, jako je rodina, vzdělání, náboženství, politika nebo ekonomika. Každá sociální instituce se řídí specifickými normami nebo pokyny, které musí jednotlivec respektovat, aby nebyl odmítnut nebo vyloučen.

Například od ženy v roli matky se bude očekávat, že se bude starat o své děti, bude pozorně sledovat jejich potřeby, bude je vychovávat a milovat. Jiné chování než toto obecně vytváří určité sociální sankce.

Role pohlaví

Role pohlaví se týká souboru sociálních norem, podle nichž se od muže a ženy očekává řada chování na základě toho, co je pro danou společnost maskulinita a ženskost. Role pohlaví by se tak stala veřejným vyjádřením genderové identity.

Tagy:  Věda Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace