Význam tělesného zdraví

Co je fyzické zdraví:

Fyzické zdraví se skládá z pohody těla a optimálního fungování organismu jednotlivců, to znamená, že jde o obecný stav lidí, kteří jsou v dobrém fyzickém, duševním, emočním stavu a kteří netrpí žádným typem choroba.

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav pohody, který překračuje hranice netrpí chorobami a zahrnuje také tělesnou, duševní a sociální pohodu.

Když jsou lidé v optimálním fyzickém zdraví, mohou se věnovat různým aktivitám, podporovat pohodu a nadále rozvíjet nebo kultivovat dovednosti pro své celkové zdraví.

Fyzické zdraví se také týká analýz nebo studií týkajících se jídla a výživy, nemocí nebo stavů, které mohou existovat dříve, a těm, kterým lze předcházet, fyzické aktivitě, kterou je třeba provádět, a dokonce se týká vzdělávání o tom, jak udržovat zdravý životní stav.

Když je jedinec v dobrém fyzickém zdraví, jeho tělo je pevné a bez nemocí, proto je v dobré kondici také jeho duševní a emocionální zdraví.

Fyzické zdraví však může být ovlivněno různými způsoby v závislosti na životním stylu každého jednotlivce, prostředí, kde žije nebo pracuje, podle genetiky, kterou vlastní, a dokonce závisí na lékařské pomoci, kterou dostává.

Existuje mnoho případů, kdy ačkoliv se lidé snaží vést zdravý život, tak či onak se jim to nedaří, což může do značné míry souviset s prostředím, kde se vyvíjejí, a na druhé straně s nemocemi nebo stavy zděděnými po celém světě. rodina.

Podívejte se také na význam:

  • Zdraví.
  • Fyzický průzkum.

Jak si udržet fyzické zdraví

Udržování stabilního fyzického zdraví je součástí povinností, které má každý člověk sám se sebou, a lze jich dosáhnout snadno a vytrvalostí.

  • Jezte zdravou a vyváženou stravu.
  • Udržujte tělesnou hygienu, měla by to být každodenní činnost.
  • Spěte počet hodin doporučený lékaři.
  • Mějte čas na cvičení, alespoň třikrát týdně.
  • Naplánujte si pravidelné lékařské prohlídky za účelem provedení obecných prohlídek a vyhněte se případným nemocem nebo je odhalte.
  • Mít harmonický životní styl, to znamená nenechat se unést impulsy mrzutostí, starostí nebo úzkosti, než jednat impulzivně, je třeba najít duševní a sentimentální rovnováhu.

Duševní a emocionální zdraví

Fyzické zdraví souvisí s duševními a emocionálními stavy každého jedince. Z tohoto důvodu se často říká, že tělo a mysl spolu souvisí. Díky dobrému fyzickému zdraví získáte také zdravé duševní a emocionální zdraví a naopak.

Duševní a emocionální zdraví spočívá v rovnováze, kterou má člověk s prostředím, které ho obklopuje, jeho mezilidskými vztahy, komunikačními a vyjadřovacími schopnostmi, metodami používanými mimo jiné k řešení problémů.

Duševní a emoční zdraví musí být v souladu s fyzickým zdravím, protože do značné míry je skutečnost, že se člověk cítí dobře a ukazuje, že je synonymem pro vědomí, že je v dobrém stavu, a v případě zvládání jakékoli nemoci nebo zdravotního problému Pozitivní myšlení a optimismus pomáhají vaší fyzické kondici neuvěřitelným způsobem.

Kreativita, spontánnost, disciplína, sebeúcta a osobní bezpečí závisí na procentu mentálního a emocionálního stavu každého jednotlivce. Zatímco duševní a sentimentální stav člověka je stabilní a vyrovnaný, tím lepší bude jeho výkon v aktivitách každodenního života.

Podívejte se také na význam duševního zdraví.

Sociální zdraví

Sociálním zdravím se rozumí schopnost jednotlivců žít v souladu s jejich fyzickým a duševním zdravím.To znamená, že sociální zdraví ukazuje, jak mohou lidé uspokojit své fyzické a psychické potřeby za okolností, na které každý jednotlivec jedná.

Na druhé straně je prostřednictvím sociálního zdraví možné poznat, jaký je vztah lidí k jejich okolí a jak provádějí své každodenní činnosti, které mohou fungovat jako indikátor celkového blaha lidí a dokonce i společností.

Tagy:  Věda Výroky A Přísloví Výrazy-In-Angličtina