Význam symbolu pro pi (π)

Co je symbol pí (π):

Symbol pi představuje iracionální číslo, tj. S nekonečnými desetinnými čísly a bez opakujícího se vzoru.

Číslo pi je ve své verzi známé se dvěma desetinnými místy 3,14 a je přítomno v mnoha fyzikálních, chemických a biologických konstantách, a proto se mu říká základní matematická konstanta.

Symbol pi (π) je šestnáctým písmenem řecké abecedy a používá se jako symbol pedagogiky. V matematice symbol pi představuje číslo 3,1415926535897932, přičemž 16 desetinných míst je první desetinná místa.

Symbol pi je v geometrii také znám jako výsledek rozdělení mezi délkou a průměrem kruhu. Číslo pi je přirozeně přítomno ve fraktálech, například při růstu rostlin, a uměle ve vzorcích požadovaných pro satelitní lokalizaci (GPS) a hlasové asistenty, které rozpoznávají hlasy jako příkazy.

Od roku 1999 Sněmovna reprezentantů Spojených států Severní Ameriky vyhlašuje 14. březen jako Národní den pí za všechny příspěvky, které ve vědě a technice vytvořila.

Pi symbol na klávesnici

Vzhledem k rozdílu v typech klávesnic je nejrychlejším zadáním symbolu zvýraznění symbolu pi π, vyjmutí (CTRL + C) a vložení (CTRL + P) na místo, kam jej chcete umístit. Nabídku vyjmutí a vložení najdete stisknutím levého tlačítka myši se zvoleným slovem nebo podržením prstu na dotykových obrazovkách.

Dalším způsobem je jít spustit v hlavní nabídce operačního systému a pomocí následujícího příkazu otevřít mapu znaků:% SystemRoot% system32charmap.exe. Poté vyhledejte nebo nakreslete symbol, v tomto případě symbol pro pi, a přetáhněte jej do dokumentu.

Tagy:  Všeobecné Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace