Význam informačního systému

Co je informační systém:

Informační systém je sada dat, která vzájemně komunikují za společným účelem.

V oblasti výpočetní techniky pomáhají informační systémy spravovat, shromažďovat, získávat, zpracovávat, ukládat a distribuovat relevantní informace o základních procesech a zvláštnostech každé organizace.

Význam informačního systému spočívá v efektivnosti v korelaci velkého množství dat zadaných prostřednictvím procesů určených pro každou oblast za účelem vytvoření platných informací pro následné rozhodování.

Charakteristika informačního systému

Informační systém se vyznačuje především efektivitou zpracování dat ve vztahu k oblasti činnosti. Informační systémy jsou napájeny mimo jiné procesy a nástroji statistiky, pravděpodobnosti, obchodní inteligence, produkce, marketingu, aby se dospělo k nejlepšímu řešení.

Informační systém vyniká svým designem, snadným používáním, flexibilitou, automatickým uchováváním záznamů, podporou při rozhodování a udržováním anonymity v nerelevantních informacích.

Viz také Systém.

Součásti informačního systému

Komunikační systém tvoří tyto komponenty:

 1. vstup: kde jsou data krmena,
 2. proces: použití nástrojů oblastí, o nichž se uvažuje, že se budou týkat, shrnovat nebo uzavírat,
 3. výstup: odráží produkci informací a
 4. zpětná vazba: získané výsledky jsou zadány a znovu zpracovány.

Viz také Zpětná vazba.

Součásti informačního systému

Prvky, které tvoří informační systém, jsou seskupeny do tří dimenzí pokrytých systémem:

 • organizační dimenze: je součástí organizační struktury, například základny obchodního modelu nebo manažer dialogu.
 • rozměr lidí: vyrábějí a produkují synergii nezbytnou pro fungování systému, například zavádění a používání databází.
 • technologický rozměr: představuje implementaci pro vytvoření struktury, například serverové místnosti a systémů záložních zdrojů.

Viz také Databáze.

Životní cyklus informačního systému

Životní cyklus informačního systému je kontinuální a skládá se z následujících fází:

 1. Předběžné vyšetřování, identifikace silných stránek a hrozeb
 2. Definice potřeb a požadavků
 3. Design
 4. Vývoj a dokumentace softwaru
 5. Testy
 6. Implementace a údržba
 7. Identifikace slabých stránek a příležitostí
Tagy:  Technologie-E-Inovace Věda Výrazy - Populární