Význam slovníku

Co je to Soliloquy:

Jako monolog se tomu říká vnitřní reflexe, pomocí níž někdo nahlas a sám vyjadřuje své myšlenky, pocity a emoce. Slovo jako takové pochází z latiny soliloquium.

Monolog je především zdrojem dramatických děl, charakterizovaných silným subjektivním nábojem a umožněním přístupu k nejvnitřnějším myšlenkám postavy, abychom jej lépe poznali.

Monolog je tedy řeč, kterou pronese postava izolovaná od ostatních, ve které mluví k sobě, jako druh dialogu se sebou samým. V tomto smyslu jde o koncept spojený s monologem.

Slavným příkladem monologu je Hamlet ve stejnojmenné hře Williama Shakespeara. V něm ústřední postava vezme lebku a položí si otázku: „Být či nebýt, to je otázka.“

Na druhé straně slovo monolog může mít také negativní náboj, pokud se týká řeči držené osobou, která nedovolí ostatním zasáhnout. Například: „Schůzka oddělení byla vlastně monolog od šéfa.“

Soliloquy může také v psychiatrii odkazovat na úvahy, které schizofrenní psychotici dělají nahlas a sami, jako dialog se sebou samými.

Osamělost a vnitřní monolog

Monolog se liší od vnitřního monologu v tom, že zatímco monolog je hlasitým vyslovováním myšlenek, pocitů nebo emocí postavy před publikem nebo publikem, vnitřní monolog předpokládá vnitřní tok vědomí, přičemž vše, co je vyjádřeno zůstává v říši mysli. Monolog je tedy zdrojem zásadně divadla, zatímco vnitřní monolog je typičtější pro narativní žánry, jako je román nebo povídka.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita