Význam TDMA

Co je TDMA:

TDMA znamená Časově dělený vícenásobný přístup, což ve španělštině překládá Multiple Access by Time Division. Jedná se tedy o bezdrátovou technologii druhé generace používanou v telekomunikacích.

Digitální mobilní systémy TDMA jsou v tomto smyslu schopné používat společný kanál pro komunikaci mezi více uživateli, protože informační jednotky jsou distribuovány v několika časových intervalech. Kanály jako takové lze rozdělit až na osm různých časových slotů.

S technologií TDMA je tedy každému uživateli, který volá, přidělen konkrétní časový úsek pro přenos. Tímto způsobem může více uživatelů používat stejný kanál současně, aniž by se navzájem rušili.

Kromě toho, protože telefon potřebuje pouze dvě období k odeslání a příjmu zvuku, zbývající čas lze využít k dalším operacím, jako je například to, že uživatel má signál čekajícího hovoru nebo že může přepínat mezi dvěma hovory .

Technologie TDMA, která se začala vyvíjet v 80. letech minulého století, byla implementována až v roce 1992 některými z největších telekomunikačních společností na světě. V současné době se v Evropě i v Japonsku používá TDMA, protože je to jednoduchá, velmi spolehlivá technika a je široce osvědčená v komerčních komunikačních systémech.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina Technologie-E-Inovace