Význam teleologie

Co je to teleologie:

Teleologie je studijní obor, který patří do metafyziky a je zodpovědný za studium a analýzu příčin, účelů nebo cílů, které jedinec nebo předmět hledá. Nejde tedy o náhodný proces, protože konec ospravedlňuje svůj důvod.

Slovo teleologie pochází z řečtiny teles což znamená „konec“ a loga označující „nauku“ nebo „studii“.

Pojem teleologie vznikl ve starověkém Řecku, kdy se myslitelé zabývali studiem a hledáním odpovědí na různé univerzální problémy.

Pro Aristotela se teleologie řídí čtyřmi příčinami, které vysvětlují důvod a konec jevu.

  • Formální příčina: je poskytována tím, že je něčím.
  • Věcná příčina: týká se složení.
  • Účinná příčina: co ji způsobuje nebo generuje.
  • Konečná příčina: proč existuje; teleologie je založena na této poslední příčině.

Ve vztahu k chování lidské bytosti reaguje teleologická akce na záměr, který představuje budoucí projekt nebo plán, který je třeba zodpovědně a kriticky převzít, aby bylo možné reagovat na konkrétní situaci.

Teleologie proto reaguje na záměr s jasným účelem a ne na chvilková přání nebo záměry jednotlivce.

Viz také

  • Metafyzika.
  • Teleologický.

Teleologie a náboženství

Po konfiguraci křesťanství a Nicejského koncilu ve 4. století vstoupili do teologických studií klasičtí myslitelé a filozofové, kteří vytvořili hnutí známé jako scholastika, prostřednictvím kterého se teleologie snažila reagovat na božská tajemství, na Boží stvoření a jejich účel. Křesťané podporovali mnoho z jeho obsahu v teleologii, aby poskytli přesvědčivé odpovědi.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Všeobecné Výrazy-In-Angličtina