Význam houževnatosti

Co je houževnatost:

Houževnatost je postoj, který jednotlivce povzbuzuje, aby odolávali nepřízni osudu, aby dosáhli cíle nebo cíle.

Slovo houževnatost pochází z latiny tenactas, a odkazuje na kvalitu houževnatosti. Houževnatý znamená „odolat změnám nebo deformacím“ a pochází z latiny taniz.

Jako synonyma houževnatosti lze použít slova pevnost, odolnost, síla a vytrvalost.

Houževnatost je životní postoj, na který se spoléhá mnoho lidí, kteří chtějí splnit svůj účel, ať už akademický, profesní nebo osobní. Houževnatost znamená úsilí, odhodlání a vytrvalost.

Před dosažením svého cíle můžete mnohokrát selhat a chcete se vzdát kvůli nepřízni osudu, ale ti, kteří používají houževnatost, pevně trvají na tom, dokud nedosáhnou toho, co chtějí.

Například: „Vytrvale složil všechny testy a získal zlatou medaili.“ "Jeho houževnatost určovala jeho úspěch"

Na druhé straně houževnatost lze také považovat za hodnotu a životní chování, prostřednictvím kterých jednotlivci navrhují být úspěšní v předmětu.

To znamená uvědomit si výzvu a pochopit, že k dosažení očekávaných výsledků musíte věnovat čas, vytrvalost a aplikovat znalosti, abyste dosáhli toho, co chcete.

Houževnatost je životní postoj, který může znamenat rozdíl mezi úspěchem nebo vzdáním se snu.

Viz také Tenacious.

Houževnatost materiálů

Houževnatost je chápána jako fyzikální vlastnost, kterou materiály musí během své deformace absorbovat mechanickou energii, než dosáhne nebo se nerozbije nebo zlomí. Materiál, který této energii odolává, se nazývá houževnatý.

Houževnatost je měřítkem, pomocí kterého se vypočítává energie absorbovaná materiálem před zlomením.

Houževnatost materiálů je dána stupněm soudržnosti jejich molekul, proto je tato vlastnost proměnlivá v závislosti na materiálu, na který je energie aplikována.

Materiály lze podle jejich houževnatosti klasifikovat jako křehké, tvárné, tuhé, tvárné, pružné nebo elastické.

Například materiál je při ohnutí pružný a nerozbije se nebo se nevrátí do původního tvaru. Jako křehké lze uvést sklo, při absorpci energie deformace se snadno rozbije.

Jiný příklad, elastické materiály, jako jsou gumičky nebo gumičky, mohou odolat deformaci a vrátit se do původního tvaru nebo zlomu.

Proto je houževnatost materiálu ovlivněna působením napětí, energie a rychlosti. Proto to souvisí s odporem, ačkoli oba jsou různé termíny.

Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina