Tolerance: definice a příklady na 7 obrázcích

Tolerance se týká schopnosti respektovat vše, co se liší od toho vlastního, co nesdílíme a dokonce to nelze potlačit, tj. Názory, přesvědčení, pocity, zvyky a další.

Být tolerantní neznamená být lhostejný, naopak, je to morální hodnota, která nám umožňuje rozpoznat a přijmout odlišnosti vůči všemu, co je pro nás jiné, vytváří nepohodlí nebo nesdílíme.

Tolerance kulturní rozmanitosti

Tolerance je prvek, který prochází společnostmi, takže lidé se navzájem respektují a žijí v harmonii navzdory rozdílům v různých kulturních a tradičních projevech. Respektování a oceňování kulturní rozmanitosti je příkladem tolerance.

Politická tolerance

V oblasti politiky je důležité naslouchat, analyzovat a respektovat různé ideologické tendence lidí kolem nás. Je příkladem tolerance vést politické diskuse s náležitým respektem as ohledem na důležitost výměny názorů a návrhů.

Tolerance náboženského uctívání

Respektování náboženských zvyklostí těch, kteří vyznávají víru odlišnou od té naší, je synonymem tolerance. Nejde o to polemizovat o tom, který náboženský kult je nadřazený nebo podřadný tomu druhému, ale spíše o respekt a poučení se z různých projevů víry.

Tagy:  Všeobecné Věda Technologie-E-Inovace