Význam práce v terénu

Co je to terénní práce:

Terénní práce je součástí výzkumného projektu, kde je teorie přenesena do prostředí, kde je aplikována nebo identifikována.

Terénní práce také odkazuje na typ práce, kterou je třeba vykonávat v terénu, tj. Tam, kde musí být pracovník přepraven na místo, které není jeho obvyklým místem nebo mimo jeho kancelář. To obecně platí v oblasti strojírenství, architektury nebo v oblasti společenských věd.

V průzkumu trhu je terénní práce součástí shromažďování potřebných údajů k identifikaci vnímání produktu cílovým publikem.

Terénní práce, která je součástí vyšetřování, je také známá jako Field Investigation a sestává z pozorování mimo laboratoř nebo studie prostředí, kde se hypotéza generuje.

V tomto smyslu spočívá důležitost terénní práce v identifikaci teorie v místě, kde se studovaný jev rozvíjí. Tímto způsobem se shromažďují informace nezbytné pro ověření nebo generování hypotéz.

V angličtině se terénní práce překládá jako Práce v terénu.

Charakteristika terénní práce

Ve výzkumných projektech je terénní práce charakterizována jako jeden z prostředků k získávání primárních zdrojů informací. Jak název napovídá, naznačuje, že výzkumník musí pracovat v přirozeném prostředí studovaného jevu.

Terénní práce také zahrnuje sledování vývoje nekontrolovaných proměnných nebo faktorů, tedy blízkých realitě a kvalitativních.

Tagy:  Všeobecné Technologie-E-Inovace Věda