Význam práce ve fyzice

Co je práce ve fyzice:

Práce je ve fyzice definována jako síla působící na tělo při jeho přesunu z jednoho bodu do druhého. Působením síly se potenciální energie uvolní a přenese do tohoto těla a odpor je překonán.

Například zvedání míče ze země zahrnuje práci, protože na předmět působí síla, pohybuje se z jednoho bodu do druhého a předmět prochází změnou pohybem.

Proto ve fyzice můžeme o práci hovořit pouze tehdy, když existuje síla, která při působení na tělo umožňuje pohyb směrem ke směru síly.

Pracovní vzorec je znázorněn následovně:

T = F d cosα

Na základě vzorce je práce součinem síly vynásobené vzdáleností a kosinusem úhlu, který vzniká mezi směrem síly a směrem pohybujícího se objektu.

Při dlouhém zvedání nebo držení předmětu bez pohybu jako takového však nelze provádět žádnou práci (nulová práce). Například při horizontálním zvedání aktovky, protože úhel mezi silou a posunem je 90 ° a cos 90 ° = 0.

Tagy:  Výroky A Přísloví Všeobecné Výrazy-In-Angličtina