Význam městských kmenů

Co jsou městské kmeny:

Výraz „městské kmeny“ označuje skupiny jednotlivců, obvykle mladých, organizovaných v gangech nebo městských gangech, které sdílejí vesmír společných zájmů, který je v rozporu s kulturními hodnotami normalizované společnosti, prostřednictvím kódů a chování, které jsou jim vlastní: žargon, oblečení , kulturní odkazy, životní styl, každodenní zvyky a ideologie.

Tento pojem byl založen v polovině 20. století, z teoretizace kontrakultur a subkultur. Městské kmeny se záměrně snaží odlišit od dominantního společenského řádu a napadat kulturní kódy jako mechanismus vzpoury. Proto není divu, že některé městské kmeny předpokládají nevhodné chování z hlediska zavedeného řádu.

Tyto gangy mají jako „kmen“ fakt, že sdílejí skupinové svědomí a řádně kodifikovaný pocit sounáležitosti s ním. Ale místo toho se od tohoto pojmu liší ve skutečnosti, že nevytvářejí stabilní tradice ani se nehlásí ke kulturní hegemonii. Proto jsou obvykle vnímáni jako fenomén mládeže.

Jedním z viditelných rozporů v městských kmenech je však přijetí stereotypní identity, často konstruované z médií. Znamená to tedy, že nad hledáním identity převládá pocit sounáležitosti.

Městské kmeny proto v první řadě uspokojují afektivní potřebu jednotlivců, kteří je tvoří, což usnadňuje jejich začlenění do ideologie a životního stylu emocionální vazbou. Některé městské kmeny proto vedou ke gangům s neopodstatněným násilným chováním, jako v případě vyholenou hlavu.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina Náboženství A Spiritualita