Význam urbanizace

Co je urbanizace:

Urbanizací můžeme rozumět jak působení a účinek urbanizace (proces), tak urbanizované sektory určité populace (podstatné jméno).

Jako proces, urbanizace Předpokládá úpravu území pro konformaci městských center, tedy měst, která se nazývají město V latině.

To znamená, že místo musí být vybaveno základními strukturami pro distribuci služeb, jako je telefon, internet, voda a energie, a také pro výstavbu komunikačních tras.

Z tohoto smyslu odvozuje použití slova urbanizace jako podstatné jméno, které odkazuje na ty obytné oblasti, ve kterých existuje minimum městského plánování: energie, komunikace a služby tekoucí vody, řádně upravené a zpevněné ulice atd.

V urbanizacích je obvykle vysoká koncentrace obyvatel díky vybavenosti a vybavení, které nabízí. To se však může lišit v závislosti na socioekonomickém stavu a samotném plánování.

Stává se také, že to, co se nazývá urbanizace může se to v jednotlivých zemích lišit. Například ve Venezuele se jim říká urbanizace do všech obytných oblastí, které mají městské plánování, což je odlišuje od populárních sektorů, které rostou mimo plánování státu a práva.

Ve Španělsku je urbanizace obytná oblast nacházející se na okraji velkých měst, obvykle v prostorech považovaných za dovolenou, které jsou „urbanizované“, aby poskytovaly pohodlí návštěvníkům. Čtvrti satelitních měst se také nazývají tímto jménem.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví