Význam vakuolu

Co je Vacuole:

Vacuole je organela rostlinných buněk, i když ji lze nakonec pozorovat v prokaryotických buňkách. Vakuoly vznikají integrací mnoha membránových váčků, dokud nezískají tvar podle potřeb dané buňky.

Na druhé straně, během první fáze vývoje rostlinných buněk se tvoří četné vakuoly, které, jak buňka roste, splývají nebo fúzují, dokud nevytvoří jednu. Tato vakuola zabírá většinu prostoru a může ohnout cytoplazmu proti buněčné stěně.

Vakuoly obvykle obsahují různé tekutiny, mezi nimiž vyniká voda a enzymy, a nakonec mohou obsahovat pevné látky, jako jsou bílkoviny, soli nebo cukry. Aby se zajistilo zadržování těchto prvků, vakuola je lemována plazmovou membránou.

Funkce vakuol

Mezi mnoha svými elementálními funkcemi vakuoly provádějí následující úkoly:

  • Turgorový tlak: buňky nabobtnávají díky vakuolám, které zvyšují nazelenalou barvu, aby regulovaly pocení.
  • Centra degradace: vakuoly podporují degradaci molekul.
  • Sklad látek: Vakuoly působí jako skladovací centra pro látky, jako je cukr a bílkoviny.

Viz také:

  • Rostlinná buňka.
  • Části buňky.

Tagy:  Výrazy - Populární Všeobecné Výroky A Přísloví