Význam hodnot demokracie

Jaké jsou hodnoty demokracie:

Hodnoty demokracie jsou ty vlastnosti, které musí být v každé sociální skupině zavedeny do praxe, aby se vytvořil a udržel pořádek, pokrok a dobré vztahy mezi jednotlivci.

Demokracie je jak formou vlády, tak sociální organizací, prostřednictvím níž mají lidé prostřednictvím zvláštních mechanismů účasti za úkol přijímat politická rozhodnutí, která reagují na vůli a potřebu komunity.

Hodnoty demokracie jsou proto souborem etických a sociálních hodnot založených na řadě přesvědčení, chování, metod, myšlenek a politického porozumění.

Podobně principy demokracie mimo jiné podporují její hodnoty, uznání ústavy, lidskou důstojnost, svobodu myšlení a projevu, rovná práva a povinnosti, omezování a kontrolu moci.

Demokracie je vládní systém, který je založen na principu zastupování a soužití občanů národa.

Tyto hodnoty, jak je vidět, byly v průběhu času restrukturalizovány podle důležitosti a podle potřeb každé doby. To znamená, že jsou to hodnoty, které se postupem času upravují, aby se přizpůsobily novým potřebám a sociálním změnám.

Hodnoty demokracie jsou součástí základů společnosti a jejího nepřetržitého fungování. Prostřednictvím těchto hodnot se hledají alternativy, které podporují rozvoj a účast občanů, ale omezují autoritářství.

Mezi hodnotami demokracie můžeme mimo jiné zmínit svobodu, spravedlnost, bratrství, rovnost, účast, pluralismus, toleranci, solidaritu, respekt, dialog.

Viz také Demokracie.

Nejdůležitější hodnoty demokracie

Hodnoty demokracie se snaží zdůraznit vlastnosti jednotlivců a společností. Tyto hodnoty spolu s dalšími tvoří životní projekty, kterých si občané jako celek přejí dosáhnout ze systému suverenity.

Svoboda

Svoboda je právo, které mají všechny živé bytosti, protože mají plný život rozvíjet myšlenky a projekty, dosahovat cílů, praktikovat víru, mimo jiné bez negativního ovlivňování lidí kolem nás.

V demokracii se svoboda odráží v možnosti vyjadřovat názory a kritiku, být součástí politické strany, uplatňovat volební právo, vytvářet rodinu, studovat a svobodně si vybrat nejlepší životní možnost mezi rozmanitostí.

Bratrství

V demokracii je bratrství podporováno jako součást mezilidských vztahů, všichni občané mají stejnou důležitou hodnotu a stejné povinnosti a práva před zákonem.

Bratrství v demokracii zve ke sdílení názorů a přesvědčení, aniž by devalvovalo ostatní. Rozdílné zájmy nebo názory, které lidé mají, by neměly být důvodem ke konfrontaci, naopak by měly generovat nové a lepší demokratické návrhy.

Rovnost

Odkazuje na právní a politickou rovnost, kterou mají občané. Všichni členové společnosti, bez ohledu na sociální třídu, akademickou úroveň, pohlaví, náboženství nebo politické sklony, jsou si před zákonem rovni.

Rovnost se odráží v hlasování. Všichni lidé mohou uplatnit volební právo, protože jejich politická a svrchovaná hodnota je pro všechny občany stejná.

Pluralismus

Pluralismus je hodnota, která nás zve k přijetí rozdílů ak využití těchto nejlepších návrhů. Je to způsob, jak rozpoznat a respektovat rozmanitost ve všech aspektech lidské bytosti.

Pluralismus však není v rozporu s rovností, obě jsou důležitými demokratickými hodnotami. Pluralismus nás zve k poznání rozmanitých realit a složitosti společnosti. Je to součást svobody a bratrství.

Účast

Účast je velmi důležitou hodnotou, která byla prosazována v nových trendech participativní demokracie, což souvisí s tím, jak je někdy obtížné pro lidi účastnit se politických aktivit nebo veřejných záležitostí, ať už z důvodu nedostatku času nebo nedostatku času. nezájem.

Účast občanů je nanejvýš důležitá, zejména v demokratickém vládním systému, v němž si své politické zástupce volí občané.

Z tohoto důvodu se moderní demokracie snaží být reprezentativní, to znamená, aby politici vyjadřovali obavy a potřeby lidí před vládními subjekty, aby byl slyšet hlas lidu.

Dialog

Prostřednictvím dialogu lze uplatnit další hodnoty, jako je respekt a tolerance. Dialog znamená vědět, jak naslouchat a vyjadřovat názory nebo návrhy na záležitost společného zájmu.

Dialog také znamená předložit řadu argumentů a zaujmout demokratický postoj, s nímž lze dosáhnout dohod, z nichž budou mít prospěch zúčastněné strany bez ohledu na rozdíly.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Věda Všeobecné