Význam obchodních hodnot

Jaké jsou obchodní hodnoty:

Obchodní hodnoty jsou souborem prvků, které definují strukturu, směr působení, etické zásady a organizační kulturu společnosti nebo korporace.

Obchodní hodnoty jsou vyvíjeny na základě generování vyššího výkonu a ekonomického přínosu, samozřejmě, počínaje řadou lidských faktorů, které propojují práci směřující ke stejnému cíli.

Tyto hodnoty externalizují základy, na kterých společnost nebo korporace působí, odkazují na touhu, vůli (to závisí na lidech), odhodlání a strategii (podle pracovních směrnic) tak, aby výsledky byly pozitivní pro každého. Pracovní tým.

Obchodní hodnoty jsou tedy ty, které budou definovat, jaké jsou obecné výkonnostní předpisy ve společnosti, vnitřní organizace, konkurenční vlastnosti, podmínky pracovního prostředí, očekávání rozsahu a společné zájmy.

Je třeba mít na paměti, že společnosti nebo korporace jsou složeny ze složitých struktur kvůli velkému počtu zaměstnanců, které mají. Z tohoto důvodu se její interní organizační modely skládají z managementů a oddělení, která se mimo jiné snaží věnovat sociálním i pracovním povinnostem.

Je však nutné provádět určité činnosti, aby obchodní hodnoty byly přenášeny, známy a uváděny do praxe všemi lidmi, kteří jsou součástí společnosti.

Mezi činnosti, které se obvykle provádějí, patří konference, rekreační aktivity, které podporují integraci pracovníků a posilují vazby přátelství a spolupráce, dny povědomí, neustálá interní komunikace zpráv nebo konkrétních situací.

Viz také:

  • 7 příkladů obchodních hodnot.
  • Hodnoty.

Hlavní obchodní hodnoty

Existuje dlouhý seznam obchodních hodnot, které je třeba předávat a uplatňovat v praxi, jako jsou: etika, dochvilnost, odpovědnost, kamarádství, pocit sounáležitosti, dostupnost změn a další.

Nejdůležitější obchodní hodnoty jsou zvýrazněny níže:

respektuji

Chovat se ke všem lidem stejně, vážit si jejich práce a napravovat chyby, je uctivé zacházení. Když jsou lidé respektováni, cítí se přijati a motivováni pokračovat ve své práci a rozvíjet své osobní a pracovní dovednosti.

Sebekritika

Schopnost čas od času analyzovat činnosti a výsledky společnosti je způsob, jak vyhodnotit silné a slabé stránky instituce a potažmo zaměstnanců. K tomu patří vědět, jak přijímat úspěchy a chyby, kterých se dopouštíte.

Disciplína

Disciplína lidí se odráží ve výsledcích jejich práce. Disciplína souvisí s přesností, dodržováním pravidel, proaktivitou, snahou dosáhnout cílů a náročností. Prostřednictvím disciplíny jsou také dosaženy cíle.

Stálost

Díky vytrvalosti a vytrvalosti se dosahují cíle. Být stálý znamená pracovat a usilovat o úspěch, projít testy a nenechat se porazit chybami nebo protivenstvími.

Integrita

Být bezúhonný znamená být autentický a upřímný během pracovních vztahů. Prezentujte situaci nebo případ takový, jaký je, nedělejte podvody nebo lživé sliby jiným lidem, klientům nebo dodavatelům.

Sociální odpovědnost

Jedná se o obchodní a sociální hodnotu, která odkazuje na závazek, který má společnost nebo společnost vůči komunitě, kde se nachází. Účelem je generovat a realizovat různé iniciativy a aktivity, které přispívají ke zlepšení života v komunitě.

Tagy:  Všeobecné Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita