Význam osobních hodnot

Co jsou osobní hodnoty:

Osobní hodnoty jsou pokyny, které si každý jednotlivec stanoví, aby je přizpůsobil svému životnímu stylu, definoval svou osobnost, plnil cíle, uspokojoval potřeby a řídil se seznamem pozitivních akcí.

Osobní hodnoty odrážejí vnitřní potřeby každého člověka, jeho touhy a to, co považují za důležité. Jsou součástí parametrů chování, které jednotlivci mají a které považují za správné.

Tyto osobní hodnoty jsou flexibilní a v průběhu času se mění, jak lidé rostou, definují svou osobnost, zažívají různé situace a překonávají potíže.

Také na vzdělání poskytovaném rodiči, zástupci, ve škole a náboženství, bude do značné míry záviset určit, jaké budou nejdůležitější hodnoty u každého jednotlivce.

Také nemůžete ignorovat pozitivní i negativní zkušenosti, zanechávají stopy, které mohou ovlivnit určité chování a držení těla.

Z toho plyne důležitost etiky a morálky, a to jak životních zásad, tak osobních hodnot. Konání dobra přinese jednotlivci větší uspokojení.

Někdy však lidé budou dělat špatné a dokonce násilné věci, aby dosáhli cíle.

Příklady osobních hodnot, které vytvářejí negativní důsledky, jsou mimo jiné rasismus, otroctví, vraždy, násilné činy k prosazení autority.

Tyto hodnoty, daleko od principu etiky, převládaly ve společnosti v různých dobách historie.

Osobní hodnoty slouží jako připomínka typu života, který si každý přeje vést, být přijat ve skupině, ve společnosti, sdílet zkušenosti, pocity a dávat a přijímat pozitivní reakce na obtížné situace.

Proto je důležité neustále vyhodnocovat a vyvažovat uplatňované osobní hodnoty a věnovat čas nezbytnému zvážení toho, které jsou nejdůležitější a proč, osobně i sociálně.

Nejvýraznější osobní hodnoty

Osobní hodnoty, jak název napovídá, budou záviset na osobnosti každého člověka. Pro někoho bude důležitější respekt a přátelství, pro jiného poctivost a nasazení.

Existuje však seznam hodnot, které jsou obecně důležité a uznávané všemi.

respektuji

Respektujte sebe jako jednotlivce a respektujte ostatní. Respektovat znamená vážit si lidí kolem sebe za to, jací jsou, je to synonymum spravedlnosti a tolerance. Respekt také znamená duchovní a zdravotní péči o sebe.

Respektujte například starší lidi tím, že pozorně posloucháte jejich rady.

Tolerance

Buďte tolerantní a respektujte život, který vedou ostatní. Je to vědět, jak naslouchat a vyměňovat si názory. Pochopte, že všichni lidé jsou jedineční jedinci s vlastními rysy, které se nám někdy nelíbí.

Například uctivou výměnu myšlenek a názorů s těmi lidmi, o kterých víte, že mají jiné zvyky a životní zkušenosti.

Poctivost

Být upřímný znamená jednat podle pravdy a být upřímný k tomu, co je vyjádřeno. Nelžete a neklamte ostatní. Poctiví lidé jednají z úcty.

Například říct učiteli pravdu, když zapomněli dokončit školní úkol nebo aktivitu a nereagovat lží.

Odpovědnost

Je to schopnost převzít odpovědnost a reagovat na závazek nebo závazek. Odpovědnost je také odrazem poctivosti lidí, že jejich slovo a odhodlání jsou platné. To také znamená převzít důsledky našich činů.

Například když převezmete odpovědnost za půjčení knihy na několik dní a její vrácení majiteli, v dobrém stavu a v odhadovaném čase.

Spravedlnost

Spravedlnost vede k rovnosti. Chovejte se ke každému stejně, respektujte práva a povinnosti, které nám jako lidem, kteří jsou součástí společnosti, odpovídají.

Buďte spravedliví v tom, co se nabízí nebo přispívá. Povinnosti a práva jsou pro všechny občany stejné.

Pokud je například sdílen dort, ideální je nakrájet kousky stejné velikosti pro každého, a ne některé větší než ostatní podle toho, zda jsou oceňovány více než jiné.

Svoboda

Vztahuje se na schopnost lidí přemýšlet a rozhodovat o našich životech. Svoboda jednoho člověka je omezena, pokud ovlivňuje svobodu druhého. Být svobodný znamená také nést odpovědnost za spáchané činy a nabyté závazky.

Lidé například mohou svobodně vyjadřovat své názory na jakékoli téma, pokud nejsme neúctiví vůči ostatním a uplatňujeme toleranci.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví Věda