Význam sociálních hodnot

Co jsou to sociální hodnoty:

Sociální hodnoty jsou souborem hodnot uznávaných jako součást sociálního chování očekávaného od lidí, kteří jsou součástí komunity.

Sociální hodnoty jsou klasifikací hodnot obecně, chápouce, že jsou reprezentací vlastností a ctností, které vlastní a reprezentují osobu, skutečnost nebo předmět.

Lze také říci, že sociální hodnoty se snaží dosáhnout a udržet rovnováhu v chování jednotlivců. Hodnoty však někdy mohou z jejich interpretace generovat protihodnoty.

Když je například ve skupině přátel uplatňována hodnota respektu, je známo, že mezi nimi nebude docházet k urážkám nebo špatnému zacházení nad rámec neshod z toho či onoho důvodu. To je možné, protože přátelství je postaveno před jakékoli nedorozumění nebo hádku.

Význam sociálních hodnot spočívá v tom, že posilují mezilidské vztahy, a proto je uznávána potřeba uplatňování respektu, přátelství, spravedlnosti, svobody, lásky, poctivosti, tolerance a dalších hodnot za účelem hledání lepší budoucnosti.

Je důležité zdůraznit, že sociální hodnoty lze v průběhu času upravovat nebo reorganizovat a jak se mění potřeby společnosti a jednotlivců.

Neexistuje proto žádné přísné pořadí toho, jaké jsou nejdůležitější sociální hodnoty. Dnes to může být respekt, ale v budoucnu to může být svoboda.

Sociální hodnoty jsou proto považovány za transcendentální, protože zasahují do individuálních nebo sociálních akcí lidí s cílem dosáhnout lepších životních podmínek.

Žádná sociální hodnota nepůsobí nezávisle, protože společně tvoří řetězec hodnot, které při opakovaném opakování vytvářejí pozitivní výsledky.

Viz také:

  • 10 nejdůležitějších hodnot ve společnosti a jejich význam.
  • Domovní řád.

Příklady sociálních hodnot

Existují různé hodnoty, které lze považovat za sociální hodnoty. Je však důležité uvést, jaké jsou hlavní sociální hodnoty a jejich příklady.

respektuji

Respekt je hodnota, kterou si lidé velmi váží. V první řadě je důležité respektovat sebe a ostatní. Je to způsob, jak uznat, že všichni jednotlivci jsou důležití bez ohledu na rozdíly, které mezi námi existují.

Například pozorné naslouchání názoru kolegy, i když nesdílí stejné myšlenky, je synonymem respektu.

Viz také Respekt.

Spravedlnost

Uvedení spravedlnosti do praxe může být obtížný úkol, zejména proto, že jde o vyvážené respektování a ochranu práv a povinností jednotlivců ve společnosti.

Například když jedna osoba podvádí jinou prostřednictvím prodeje vozidla se skrytými mechanickými problémy, měla by být tato osoba penalizována podle zákona za způsobení škody a klamání kupujícího.

Viz také Spravedlnost.

Milovat

Milovat sebe sama jako jednotlivce a milovat své okolí je hodnotou, která vytváří štěstí a pohodlí. Milovat znamená respektovat a přijímat ostatní takové, jací jsou, uznávat jejich svobodu myšlení a jednání. Znamená to také poskytnout podporu, aniž byste na oplátku něco požadovali.

Například je to láska, když přijmeme přítele takového, jaký je, a bez ohledu na rozdíly, které mezi nimi mohou být, protože ho nesoudíme, naopak mu pomáháme zlepšovat se a být každý den lepší.

Viz také Láska.

Svoboda

Svoboda znamená svobodu vyjádřit své pocity, být osobou, kterou chceme, ale neubližovat lidem kolem nás. Svoboda být a dělat si, co chcete. Nesprávné jednání před zákonem však může omezit svobodu jednotlivce.

Lidé mohou například vstoupit do obchodu a prohlédnout si výstavu předmětů, kterých se mohou dotýkat a porovnávat je s ostatními, ale nesmějí si vzít, co chtějí, aniž by museli platit svou peněžní hodnotu. Pokud tak učiníme, dopustili bychom se zločinu a porušení zákona, jehož trest nás může připravit o svobodu.

Viz také Svoboda.

Tolerance

Tolerance znamená přijetí toho, že jsme všichni jedinečné bytosti se silnými a slabými stránkami. Rozdíly proto vždy budou existovat a je důležité je rozpoznat a vědět, jak je respektovat.

Například názory na výsledky fotbalových zápasů se mohou pro diváky velmi lišit. Tolerantní člověk však ví, jak naslouchat a sdílet svůj názor, aniž by vyvolával diskuse nebo přepisoval své slovo před ostatními.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví Výrazy - Populární